Gallery WinnersDigital » kelas inspirasi bandung

Kelas Inspirasi adalah ketika profesional dari berbagai bidang turun ke SD-SD untuk menceritakan profesinya sehari-hari pada murid-murid SD. Mereka melakukannya dengan sukarela, tanpa kepentingan, tanpa bayaran, tanpa seragam parpol, namun tetap penuh semangat.

Bagi para profesional itu, mereka hanya mengorbankan cuti sehari dalam setahun. Bagi murid-murid SD itu, kesan yang mereka dapat akan tertanam selamanya. Para profesional itu datang hanya membawa iuran kehadiran untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru itulah yang membekas sampai lama. Mereka datang dengan hati, diterima oleh anak-anak dengan hati pula.